Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Asas Logam

by Faizul Che Pa, Ruhiyuddin Mohd Zaki, Siti Hawa Mohamed Salleh, Farah Farhana Zainal, Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah & Nurhazlin Abu Hasan

Publisher - Penerbit UniMAP, Universiti Malaysia Perlis

Category - Engineering & IT

Buku Asas Logam diterbitkan khusus untuk membimbing dan memberi panduan kepada para pelajar yang mengikuti pengajian Kejuruteraan Bahan terutamanya dalam bidang Metalurgi. Buku ini menggabungkan aspek teori dan praktikal yang wujud dalam keseluruhan pemprosesan logam. Secara keseluruhannya buku ini membolehkan pembaca memahami teori dan mengaplikasikan kejuruteraan Metalurgi di alam pekerjaan dan kehidupan harian.

Please login to borrow the book.