Available for borrowing.

( 2 / 2 unit )

Loan Duration (day): 7




Kereta Elektrik Teknologi Automotif Masa Depan

by Halim Razali

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - Engineering & IT

Teknologi hijau yang dimaksudkan ialah kereta elektrik. Pembangunan kereta elektrik bersifat pencemaran sifar. Kereta ini mengaplikasikan kuasa motor elektrik untuk menghasilkan pergerakan. Bagaimana kereta elektrik beroperasi, jenis dan tenaga disimpan merupakan inti pati utama perbincangan dalam penulisan buku ini. Oleh itu, perkembangan teknologi PHEV, BEV dan Sel Fuel merupakan perkara penting untuk diketahui dan difahami. Terdapat juga teknologi moden bersifat alternatif yang mengaplikasikan kaedah berbeza. Antara teknologi tersebut teasuklah jenis hibrid dan penggunaan bahan api alternatif. Teknologi hibrid menggabungkan dua sistem dalam satu teknologi, manakala Etanol, Biodisel, Metanol, NGV, LPG dan Hidrogen merupakan bahan api alternatif.

Please login to borrow the book.