Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Modul P&P: BNR 36003 / BNE 36003 ELECTRICAL BUILDING INSTALLATION

by Omar Abu Hassan, Muhammad Nafis Ismail, Lam Hong Yin, Farahiyah Mustafa, Sim Sy Yi

Publisher - Penerbit UTHM

Category - General Academics

Modul Pembelajaran dan Pengajaran ini hanya untuk rujukan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia sahaja.

Please login to borrow the book.