Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Perak Tersinter sebagai Bahan Pelekat dalam Pempakejan Mikroelektronik

by Chua Siang Tat & Siow Kim Shyong.

Publisher - Penerbit UKM

Category - General Academics

Perak tersinter ialah satu pelekat cip nic yang menyambung cip litar bersepadu kepada subsrat untuk melengkapkan litar peranti elektrik. Biasanya, peranti-peranti elektrik ini adalah berjenis kuasa tinggi dan beroperasi dalam persekitaran bersuhu tinggi; persekitaran ini biasa dialami dalam kereta hibrid, elektrik atau penjana tenaga keterbaharuan. Sambungan Ag tersinter ini pula mempunyai ciri-ciri yang diidamkan dalam persekitaran ini seperti kekonduksian elektrik dan terma yang tinggi untuk beroperasi dengan lancar. Secara amnya, buku ini dibahagikan kepada tiga bahagian utama. Bahagian pertama menceritakan latar belakang perak tersinter dari segi sejarah penemuan awal, motivasi, demonstrasi dan data-data kekuatan dengan pelbagai parameter pembuatan untuk sambungan perak tersinter oleh perintis bidang ini. Bahagian kedua buku ini menceritakan kebolehpercayaan sambungan perak tersinter berdasarkan ujian-ujian kitaran terma dan isoterma tinggi jangka panjang yang berasaskan piawaian industri. Pencirian mikrostruktur untuk sambungan ini dilapor dalam bahagian ini; sambungan poros yang unik ini dipengaruhi oleh saiz partikel/kepingan perak dan pelarut yang dirumuskan dalam pes perak tersebut. Analisa seterusnya menceritakan saiz, ciri-ciri lompang dan liang dalam sambungan perak tersinter untuk tiga jenis substrat berasingan, iaitu tembaga, perak ataupun tembaga terikat terus. Semua faktor ini menentukan kebolehpercayaan sambungan perak tersinter. Buku ini diakhiri dengan satu perbandingan antara perak dan tembaga tersinter sebagai bahan pelekat dari segi data kekuatan mekanikal, elektrik dan terma. Tembaga tersinter dijangka menjadi bahan pelekat generasi kedua 2.0 selepas perak tersinter walaupun tembaga menghadapi pelbagai cabaran tersendiri dari segi pengoksidaan. Akhir kata, buku ini dijangka amat bermanfaat kepada pembaca yang ingin mendalami kegunaan dan potensi perak tersinter sebagai satu bahan sambungan dalam pempakejan mikroelektronik terutama untuk peranti berkuasa tinggi.

Please login to borrow the book.