Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Sistem Keselamatan Pemanduan Bas Ekspres

by Shahrum Abdullah, Salvinder Singh Karam Singh & Abdul Hadi Azman

Publisher - Penerbit UKM

Category - General Academics

Buku ini bertujuan untuk membincangkan analisis keboleharapan kitaran hayat lesu secara lebih jelas melalui kedua-dua kaedah berketentuan dan tidak berketentuan. Kemalangan bas sering mendapat perhatian masyarakat di Malaysia kerana ia melibatkan kehilangan nyawa serta kerosakan kenderaan. Namun begitu, kesilapan manusia adalah faktor terbesar yang menyumbang kepada kemalangan berbanding dengan faktor teknikal dan faktor lain. Adalah penting bagi buku ini untuk menjelaskan berkenaan pembangunan sistem pemetaan untuk pengguna, pemandu dan pengusaha syarikat bas ekspres dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan di jalan raya. Di samping itu juga, aplikasi sistem pintar (loT) telah dibincangkan dengan jelas supaya pendekatan yang sesuai dapat digunakan dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya di Malaysia. Buku ini menerapkan nilai-nilai murni dari Risale-i Nur untuk diterapkan dalam pembangunan modul pendidikan untuk mengusaha dan pemandu bas ekspres. Buku ini juga sesuai dibaca untuk melihat pendekatan yang telah dilakukan untuk mengurangkan risiko kemalangan yang melibatkan bas ekspres.

Please login to borrow the book.