Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Risiko Kesihatan dan Kesan Pendedahan Haba di Tempat Kerja

by Anuar Ithnin

Publisher - Penerbit UKM

Category - Engineering & IT

Buku Risiko Kesihatan dan Kesan Pendedahan Haba di Tempat Kerja memperihalkan pelbagai aspek dalam bidang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) berkaitan risiko pendedahan haba dan persekitaran panas di tempat kerja. Persekitaran Kerja yang panas merupakan keadaan yang tidak kondusif dan boleh mengurangkan penumpuan, perhatian dan pencapaian produktiviti pekerja menurun seterusnya boleh menyebabkan kemalangan di tempat kerja. Buku ini turut membincangkan berkaitan keseimbangan haba dalam tubuh, penilai indek fisiologi terhadap tegasan haba dan faktor yang mempengaruhi keselesaan termal di tempat kerja. Ia turut membincangkan  pendedahan kepada haba dan persekitaran panas terhadap kesan kepada kesihatan dan keselesaan bekerja yang akan mengakibatkan kesan kepada produktiviti pekerja dan organisasi. Pengurusan tegasan haba di tempat kerja turut dibincangkan termasuk pendekatan pengurusan risiko atau pencegahan risiko KPP yang berkesan dalam perlaksanaan sesuatu program KKP yang mampu beroperasi dalam pengaturan kendiri secara berterusan. Buku ini sesuai digunakan sebagai panduan kepada pihak pengurusan dan pekerja serta pelajar untuk memahami kesan haba ke atas perubahan fisiologi badan, psikologi dan kesihatan pekerja berkaitan pendedahan kepada haba. Majikan Seharusnya melindungi dan menjamin keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja daripada sebarang bahaya di tempat kerja yang mana secara tidak langsung dapat meningkatkan produktiviti pekerja dan organisasi.

Please login to borrow the book.