Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
TEKNIK WAVE LEAK & TEKNIK DOJI

by ABDUL MALIK ABDUL MAJEED

Publisher - ABDUL MALIK ABDUL MAJEED

Category - Finance & Investments

Buku ini menjelaskan dua teknik dan sangat mudah difahami dan dipraktis dalam pelaburan forex exchange atau pertukaran matawang forex. Teknik ini pada asal nya memrlukan lebih dari 4 langkah namun dengan Izin-Nya saya berjaya memudahkan langakah-langkah sebelum kita dapat meraikan keuntungan dari pelaburan.

Please login to borrow the book.