Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Perlancongan Hijau di Malaysia

by Mohamad Rahmdzey Roly, Norlida Hanim Mohd Salleh, Chamhuri Siwar & Shaharudin Mohamad Ismail

Publisher - Penerbit UKM

Category - Travel

Buku ini membincangkan konsep pelancongan hijau dalam konteks Malaysia dan cabaran yang dihadapi dalam memulihara kelestarian sumber alam sekitar di destinasi pelancongan khususnya di Pulau Tioman. Penulisan buku ini memberi fokus kepada pembinaan indikator pelancongan hijau di Pulau Tioman. Indikator pelancongan hijau dapat membantu strategi dan perancangan jangka masa pendek atau jangka masa panjang oleh pihak berkepentingan dalam sektor pelancongan. Hal ini untuk memastikan sumber alam sekitar terus menjadi tarikan para pelancong untuk menikmati keindahan flora dan fauna. Perbincangan bagi pengenalpastian kriteria alam sekitar yang berhubung secara langsung dengan pelancongan hijau terlebih dahulu dilakukan sebelum proses pembinaan indikator. Pemilihan indikator pelancongan hijau hanya meliputi indikator yang mempunyai justifikasi terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Terdapat lima domain indikator pelancongan hijau iaitu alam sekitar, ekonomi, sosiobudaya, amalan persekitaran dan etika.

Please login to borrow the book.