Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
SISTEM PENGURUSAN TATATERTIB DI TEMPAT KERJA

by Samihah Khalil (Editor)

Publisher - UUM Press

Category - General Academics

Buku ini meneliti semua aspek tentang tatatertib di tempat kerja. Bermula dengan perbincangan mengenai konsep asas tatatertib yang menyoroti beberapa istilah penting seperti tatatertib, kawalan tatatertib, peraturan, kesalahan, hukuman, prosedur dan rayuan. Istilah-istilah ini dikupas dengan penerangan berserta dengan keterangan semasa. Buku ini turut meneliti beberapa konsep utama berkait rapat dengan aplikasi tatatertib di tempat kerja. Model progresif tatatertib yang dipakai oleh sektor awam hari ini diberi kupasan di awal buku ini. Konsep lain seperti konsep keadilan asasi, konsep hak penjawat awam mendapat remedi dan doktrin pemaafan diolah dengan aplikasi kes tatatertib dan diberi penumpuan dalam buku ini bertujuan untuk memaparkan realiti yang berlaku di tempat kerja. Buku ini turut membincangkan kelemahan yang terdapat dalam sistem tatatertib hari ini. Faktor sistem dalam kawalan tatatertib dan modal insan khususnya pihak urus setia yang mengurus prosedur tatatertib yang mengendalikan kes tatatertib majikan dan pekerja diberikan perhatian dalam buku ini. Buku ini amat menarik kerana dipaparkan kes-kes tatatertib yang dibawa ke mahkamah untuk memperlihatkan kepada kita kelemahan sistem dan kelemahan majikan mengambil keputusan dan tindakan. Buku ini membantu pembaca mengetahui tentang peraturan kesalahan, hukuman, prosedur dan rayuan yang bersabit dengan tatatertib di tempat kerja. Turut dibincangkan ialah kesilapan lazim yang dibuat oleh pihak urus setia, majikan dan kakitangan sehingga menyebabkan kes-kes tatatertib itu berlanjutan dalam tempoh yang lama sehingga merugikan pihak majikan. Buku ini harus dibaca oleh semua penjawat awam tidak kira kakitangan bawahan atau atasan. Kefahaman tentang tatatertib – kesalahan, hukuman, prosedur dan rayuan akan membantu kakitangan bekerja dengan lebih baik. Bagi ketua jabatan, buku ini dapat membantu dalam memperbaiki tatacara mengurus tindakan tatatertib dengan lebih baik dan berkesan.

Please login to borrow the book.