Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
JJ311 KAJIDAYA MESIN

by SUFANDI,MOHD HISSHAM,LIMI,SYLVESTER

Publisher - MOHD HISSHAM IDRIS

Category - Engineering & IT

KAJI DAYA MESIN mendedahkan kepada pelajar dengan pengetahuan berkenaan teknik asas dan konsep yang terdapat dalam kaji daya mesin. Kursus ini juga memberi pengetahuan tentang bagaimana untuk mereka dan menggunakan kaedah mudah untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan mesin angkat, geseran, gerakan harmonik mudah, halaju dan gambarajah pecutan dan tali sawat.

Please login to borrow the book.