Category : General Academics

of 2 pages

Asas Pemesinan

by Ahmad Baharuddin Abdullah, Zaini Mat Isa, Amir Yazid Ali

Pemesinan merupakan salah satu proses pembuangan bahan dalam bidang pembuatan yang digunakan untuk menghasilkan komponen separa siap mahupun siap yang memerlukan ketepatan dalam pemasangan komponen. O ...

Read More

Please login to borrow the book.


Bahan Semikonduktor III-Nitrida: Aplikasi bagi Peranti Optoelektronik dan Elektronik

by Zainuriah Hassan

"Peningkatan aktiviti penyelidikan dalam bidang bahan semikonduktor yang berjurang jalur lebar kebelakangan ini adalah disebabkan oleh keperluan untuk peranti elektronik yang mampu beroperasi pada kua ...

Read More

Please login to borrow the book.


DILEMA PENGURUSAN PERSEKITARAN PEMBINAAN

by Sharifah Meryam Shareh Musa, Roshartini Omar, Rozlin Zainal

Buku Dilema Pengurusan Persekitaran Pembinaan ini membawa pembaca untuk melihat isu-isu pengurusan alam sekitar, bencana dan pengurusan sumber dalam industri pembinaan yang terkini. Keseluruhannya ...

Read More

Please login to borrow the book.


Elektronik Perindustrian

by Abd Samad Hanif

Dalam dunia yang semakin pantas ini, kehadiran elektronik menjana pelbagai alat baharu dalam rencah kehidupan seperti komputer, telefon, MP3, kamera dan permain video. Kehadirannya sering bersaing men ...

Read More

Please login to borrow the book.


ENBORA : Teknik Penilaian Risiko Ergonomik di Tempat Kerja

by Mohd Nasrull Abdol Rahman

Teknik Entire Body Risk Assessment (ENBORA) telah dibangunkan sebagai alat atau kaedah penilaian risiko ergonomik yang mudah dan praktikal digunakan untuk aktiviti atau tugasan kerja yang melibatkan ...

Read More

Please login to borrow the book.


EVOLUSI PENGUKURAN KEPUASAN DALAM INDUSTRI PEMBINAAN

by Md. Asrul Nasid Masrom

Buku ini sangat mudah untuk difahami kerana keterangan yang ringkas dan padat. Selain itu, buku ini mempunyai kelainan yang tersendiri di mana ia menjelaskan mengenai pengalaman pihak-pihak utama dala ...

Read More

Please login to borrow the book.


MODUL P&P ELECTRONIC CIRCUITS ANALYSIS AND DESIGN

by Siti Hawa Ruslan, Nabiah Zinal & Masnani Mohamed

Modul Pembelajaran dan Pengajaran ini hanya untuk rujukan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia sahaja.

Read More

Please login to borrow the book.


MODUL P&P KEJURUTERAAN PEMBINAAN

by Salman Salim & Noor Khazanah A. Rahman

Modul Pembelajaran dan Pengajaran ini hanya untuk rujukan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia sahaja.

Read More

Please login to borrow the book.


of 2 pages